Lõppkasutajate kasvavad vajadused kasutatavale tarkvarale ning ka nutiseadmete kasutuselevõtt toob endaga kaasa infosüsteemi muutumise üha ebastandardsemaks, tekitades hulgaliselt uusi turvariske seoses tarkvara turvapaikade ja uuenduste haldusega.  Manuaalne turvapaikade haldus on väga tülikas ja aeganõudev ning tihti jääb seetõttu tegemata. See omakorda loob pinnase, kust on võimalik infosüsteeme erinevate teadaolevate turvaaukude kaudu rünnata. Kõige suuremaks probleemiks ei ole tänapäeval aga mitte Microsoft operatsioonisüsteemide turvapaigad, vaid üha enam ka muud operatsioonisüsteemid (Mac OS, Linux), kolmandate tootjate rakendused nagu Adobe, Java, Oracle, erinevad brauserid ning kõikvõimalikud nutiseadmed.

Eelnevalt kirjeldatu tõttu on mõistlik tänapäeval võtta kasutusele automatiseeritud vahendid, et vastavaid turvariske õigeaegselt avastada ning likvideerida ja seda ennem, kui kurjade kavatsustega kodanikud võimalikke turvaauke ära kasutada saavad.

GFI LanGuard on üks toodetest. Oma sisult on tegemist virtuaalse IT turvakonsultandiga, mis analüüsib võrgu turvariske, omab keskset vaadet võimalike leitud riskide osas ning  pakub keskseid vahendeid riskide halduseks.

Funktsionaalsus

GFI LanGuard integreerib endas neli põhilist funktsionaalsust:

Turvapaikade haldus – tegemist on oma valdkonna turuliidriga. Tarkvara võimaldab automaatselt ja manuaalselt paigata Linux, Windows ja MacOs operatsioonisüsteemide ning terve hulga kolmandate tootjate erinevat tarkvara (üle 50 tuntud tootja). Paigaldab kõikidele masinatele turvapaigad ja värskendused. Samuti on võimalik lahenduse abil distributeerida võrgus olevatele arvutitele erinevaid tarkvarapakette. Tarkvara tagab ka nn. „RollBack“ võimaluse kogu võrguüleselt, kui näiteks mõni automaatselt paigaldatud turvapaik tekitab probleeme.

Haavatavuste haldus ja võrguriskide skaneerimine - GFI LANguard teostab kogu arvutivõrgu ja seadmete skaneerimist kasutades spetsiaalseid haavatavuste andmebaase ning leides kõikvõimalikud ohtlikud arvutite, serverite ja võrguseadmete turvaaugud ning haavatavused. Igakordse võrgu analüüsiga kontrollitakse üle 50,000 erineva võimaliku turvariski olemasolu.

Võrgu auditeerimine - GFI LANguard's Network Auditing annab põhjaliku ülevaate võrgus oleva riistvara osas - mälu, protsessorid, videokaardid, salvestusseadmed, emaplaadi andmed, printerite andmed. Saab kontrollida, kas uut riistvara oli lisatud või vana eemaldatud. GFI LANguard suudab tuvastada loata tarkvara paigaldamisi ning annab hoiatusi või isegi automaatselt eemaldab loata paigaldatud rakendused või piraattarkvara. Ühtlasi on võimalik leida kasutajate enda poolt paigaldatud kuid mitte lubatud seadmeid, nagu näiteks nutiseadmed, WiFi ruuterid vms.

Mobiilsete seadmete turvalisuse haldus - võimaldab hallata ja skaneerida ka mobiilseid- ning nutiseadmeid (nutitelefonid, tahvelarvutid) ning automatiseerida mobiilsete seadmete uuenduste haldust.

Turvastandarditele vastavus - Ilma automatiseeritud vahenditega on tänapäeval praktikas võimatu vastata õiguslikule regulatsioonile (ISKE, PCI DSS, HIPAA, SOX jms). GFI LanGuard on üks vahendeid, mis selles osas suure osa turvaregulatsioonide nõuetest ära katab.

Kokkuvõte

Suureneb turvalisus - Täiuslik vahend tavapärase IT võrgu üldlevinud turvariskide leidmiseks, igapäevaseks haldamiseks ja riskide likvideerimiseks.

Paraneb töötajate tootlikkus - Manuaalne turvariskide haldus ja tarkvara uuendustega tegelemine on väga ajamahukas, GFI LanGuard võimaldab neid protsesse automatiseerida. Samuti vähenenud riskide tõttu on ka vähem probleeme infosüsteemi töökindlusega.

Regulatsioonidele vastamine - Võib olla kindlam, et IT võrk vastab üldlevinud turvaregulatsioonidele ning tagatud on tunnustatud meetmed turvariskide halduseks. Vähendab riske võimalike juriidiliste probleemide korral.

Rohkem infot - http://www.gfi.com/products-and-solutions/network-security-solutions/gfi-languard


Lae alla 30-päevane prooviversioon